Dział serwisowo – informacyjny

Ustawienia pieca na ekogroszek, wskazówki, cenne porady itp.


Piec na ekogroszek posiada newralgiczne punkty.
Zadbaj o regularny serwis oraz właściwe ustawienia sterownika.

Podstawa właściwej pracy kotła oraz efektywnego spalania ekogroszku to czystość retorty, układu kominowego oraz wymiennika ciepła. Kluczowe w procesie spalania jest także zapewnienie wysokiej jakości paliwa oraz właściwej ilości świeżego, bogatego w tlen powietrza do kotłowni (rekomendujemy czerpanie pow. nawiewanego bezpośrednio do dmuchawy z zewnątrz za pomocą czerpni zewnętrznej).

Paleniska retortowe są niewielkie i bardzo “czułe”. Bardzo ważna kwestia to właściwe dobranie ekogroszku do swojego urządzenia grzewczego, dlatego przed zakupem zalecamy zweryfikowanie w instrukcji kotła jakie paliwo zaleca producent pieca lub w przypadku braku instrukcji – zakup “palety testowej” zawierającej trzy klasy ekogroszku.

Piece z nadmuchami mechanicznymi wytrącają sporą ilośc cząsteczek lotnych podczas spalania dlatego czyszczenie układu kominowego oraz całego urządzenia grzewczego może być konieczne kilka razy w roku.

 


Warto wiedzieć

Sprawność kotła na ekogroszek spada wraz z upływem lat w wyniku naturalnego zużycia, korozji oraz osadzania się kamienia w instalacji CO. Statystycznie 1 mm osadu w samym kotle może obniżyć sprawność urządzenia grzewczego nawet o 20% dlatego należy się liczyć z tym, że kilkuletni kocioł może zużywać więcej tego samego paliwa niż zużywał gdy był nowy. Dobranie kotła „na styk” do kubatury czy pow. ogrzewanej jest częstym błędem gdyż już fabrycznie piec posiada sprawność efektywną przy optymalnych warunkach na poziomie 75-82% (!), gdyż część energii podczas spalania trafia do atmosfery.

Z upływem lat sprawność może spaść do poziomu niewystarczającego do efektywnego ogrzewania budynku oraz mogą wystąpić problemy ze spalaniem i osiąganiem zadanej temp. wody w układzie CO.


Opinia eksperta:

 

“Piece na ekogroszek sprawdzają się doskonale w przypadku dobrze wykonanych instalacji, zasilanych dobrym, wysokoenergetycznym ekogroszkiem. Instalacje te nadal są najtańszym oraz bardzo wygodnym sposobem ogrzania budynków zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych. Wymagają niewielkiego zaangażowania użytkowników w porównaniu do kotłów zasypowych starego typu. Najczęściej problemy występują w starych oraz niewłaściwie skonfigurowanych kotłowniach, często w instalacjach ze zbyt dużą ilością wody w układzie CO w stosunku do mocy kotła. Często w budynki o dużym współczynniku strat ciepła oraz w instalacje z kaloryferami starego typu wpinane są nowe kotły, bez wcześniejszej ekspertyzy i fachowego obliczenia zapotrzebowania na energię, często piece dobierane są tylko na podstawie pow. czy kubatury budynku – to błąd.” (cyt. serwisant firmy BUDERUS p. Andrzej Nowak)

 


Upewnij się, że Twoja kotłownia jest dobrze wykonana a w razie wątpliwości zasięgnij opinii niezależnego eksperta/instalatora. Zadbasz w ten sposób o komfort i swoje bezpieczeństwo.


Pomocne wskazówki w razie problemów

Ustawienia sterownika pieca:


Przy obecnym zróżnicowaniu sterowników oraz ogromnej ilości  zmiennych mających wpływ na właściwe ustawienia, nie ma “ustawień uniwersalnych”. Należy we własnym zakresie dokonać ustawień sterownika stosując się do zaleceń producenta urządzenia grzewczego. Obserwując odpad (popiół) w razie potrzeby zmniejszaj lub zwiększaj odstępy i dawkę paliwa stosując korekty o 1-2 sekund, dokonuj obserwacji po min. 4h od wprowadzenia zmian.

Optymalne wysterowanie pieca pozwoli państwu maksymalnie wykorzystać potencjał urządzenia grzewczego oraz paliwa. Poniżej prezentujemy pomocne wskazówki:

 

 • Zalecana temp. wody w kotle w czasie okresu grzewczego: 60oC. Nigdy nie stosuj temp. wody w kotle poniżej 55oC aby nie dopuścić do “efektu kominowego” i powyżej 80oC aby nie dopuścić do jej zagotowania. 
 • Ustaw sterownik tak, aby przestój podajnika i dmuchawy w czasie podtrzymania był nie dłuższy niż: 10-15 minut.
  W czasie podtrzymania stosuj przedmuchy 10-20 sekundowe oraz podawania ok. 5 sek. 
  (dłuższy czas może doprowadzać do zbytniego wychładzania nie dopalonego paliwa, efektem mogą być niedopalone, sklejone części węgla w popielniku).
 • Stosuj odstępy między podawaniami (w czasie pracy zwykłej) ok. 50 sekund oraz czasy dodawania 15-20 sek. Węgiel musi zdążyć się rozpalić przed podaniem kolejnych dawek, zbyt częste i długie podawania mogą powodować przesypywanie paleniska niedopalonym węglem. 

 • Krotność w czasie pracy zwykłej zalecamy ustawić na: x2.
 • Histereza: 2-4oC, korekta nocna: 5oC.
 • Temp. Wody użytkowej: 45-50oC.
 • Temperatury załączania pompy CO: 43oC.
 • Opóźnienie i wyprzedzenie wentylatora w trybie podtrzymania : 8-12 sek.
 • Moc wentylatora: brak jednoznacznej wartości w związku z różną mocą dmuchaw oraz dużym zróżnicowaniu kanałów nawiewnych w palnikach. Należy dokonać indywidualnych obserwacji. Zbyt duża dawka powietrza może powodować spiekanie się paliwa lub sklejanie żaru oraz zbyt wysoką temp. spalin czyli straty energii, zbyt mała może powodować problemy z osiągnięciem zadanej temp. wody w kotle.
 • Podczas pracy sterownika w trybie automatycznym PID, mogą pojawić się problemy z dużą zawartością niedopalonego węgla w popielniku. Zalecamy ręczne wysterowanie pieca.

 

Nierównomierne spalanie lub niedopalanie węgla:

 • Występuje najczęściej wtedy gdy palenisko retortowe posiada nie w pełni drożne kanały nawiewne.
  Zalecamy: rozkręcić palenisko, wyczyścić kanały nawiewne, sprawdzić stan uszczelnień w razie potrzeby wezwać serwis.
 • Może być spowodowane twardym nagarem rudy żelaza na ścianie lub dnie kielicha retorty.
  Zalecamy: za pomocą dłuta i młotka odbić nagar, wyczyścić kielich szczotką drucianą.
 • Wypalona końcówka ślimaka podającego paliwo wpływa na nierównomierne podawanie paliwa do paleniska i w efekcie zaburza właściwą charakterystykę spalania.
  Zalecamy: skontaktować się z serwisem urządzenia w celu wymiany elementu. Ślimak to część eksploatacyjna wymaga okresowej wymiany. 
 • Równomierne przesypywanie paleniska niedopalonym węglem to objaw niewłaściwego ustawienia sterownika kotła.
  Zalecamy: Zasięgnięcie instrukcji użytkowania kotła w celu zoptymalizowania ustawień. Optymalne ustawienia można uzyskać metodą obserwacji paleniska i odpadu wprowadzając niewielkie korekty na sterowniku. W różnych okresach sezonu grzewczego mogą być wymagane różne ustawienia w zależności od zapotrzebowania na energię, nie ma uniwersalnych kompleksowych ustawień, nawet dla tych samych urządzeń w dwóch instalacjach optymalne nastawy będą inne.

Powstawanie “spieków”:

 • Niewłaściwe ustawienia sterownika kotła lub przysłony wentylatora.
  Zalecamy: zmniejszyć dawkę powietrza i zasięgnąć instrukcji obsługi kotła w celu zoptymalizowania ustawień sterownika.
  Uwaga! Nie należy mylić spieków koksowych z nie dopalonym węglem czy sklejonym żarem powstałym w wyniku nie właściwej charakterystyki spalania spowodowanej np. zbyt dużymi odstępami pracy np. w czasie podtrzymania, powodującymi nadmierne wystudzenie nie dopalonego żaru. Powstałe w ten sposób „skorupy” w palenisku zaburzają przepływ powietrza i mogą powodować nie właściwe dopalanie węgla w tym jego zbrylanie. Zbyt rzadkie czyszczenie popielnika może powodować, że popiół nie będzie miał możliwości wypaść z retorty i będzie zalegał na jej ściankach co w efekcie spowoduje sklejenie się żaru oraz zaburzy cyrkulację spalin i zmniejszy efektywność spalania.
 • Źle dobrane paliwo do urządzenia grzewczego.
 • Paliwo o współczynniku Ri pow. 30. Nie posiadamy takiego w ofercie.

Wydobywający się dym, nieprzyjemny zapach:

 • Rozszczelnienie układu podającego paliwo lub innych elementów pieca.
  Zalecamy: zasięgnąć instrukcji użytkowania pieca oraz skontaktować się z serwisem w celu inspekcji uszczelnień elementów urządzenia grzewczego. Z pieca nie może wydobywać się dym do wnętrza kotłowni nawet w minimalnym stopniu. Zachować szczególną ostrożność – spaliny mogą być trujące.
 • Niedomknięta lub nieszczelna pokrywa podajnika. Zdarza się, że podczas zasypywania podajnika węglem na ściance kosza zasypowego zalegają kawałki węgla, które po zamknięciu pokrywy podajnika znajdują się w linii uszczelki. W podajniku panuje lekkie podciśnienie dlatego ważne aby po zamknięciu podajnik był szczelny, w przeciwnym razie może zacząć wydobywać się z niego niebezpieczny, toksyczny dym.
  Zalecamy: po każdym zasypaniu podajnika upewnić się, że na obudowie kosza nie zalega węgiel.

Zerwana zawleczka zabezpieczająca napęd ślimaka:

 • Zjawisko występuje w momencie zablokowania układu podającego paliwo np. ciałem obcym, kamieniem czy nadziarnem. W związku z możliwości wystąpienia naturalnych zanieczyszczeń w paliwach kopalnych każdy piec posiada takie zabezpieczenie. Staramy się minimalizować ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń stosując podczas sortowania: separatory magnetyczne wyłapujące metalowe zanieczyszczenia kopalniane, przesiewacze mechaniczne w celu minimalizowania zawartości podziarna i nadziarna oraz oferując wyłącznie paliwa płukane (oczyszczane).
  Zalecamy: usunąć zwadę i wymienić zawleczkę (na oryginalną). Nie zalecamy stosowania zamienników zawleczek gdyż może to doprowadzić do zbyt wczesnego zrywania w przypadku zbyt słabej zawleczki lub do uszkodzenia silnika w przypadku zbyt mocnego zamiennika.

Mokry węgiel:

 • Procesy spalania w niektórych urządzeniach grzewczych mogą być efektywniejsze gdy węgiel nie jest bardzo mokry, niewielka i umiarkowana wilgoć powierzchowna nie ma wpływu na jakość spalania.
  Zalecamy: Gdy węgiel jest bardzo mokry należy go przesuszyć przed zasypaniem podajnika np. w kotłowni – można otworzyć kilka opakowań 7 dni przed zasypaniem podajnika w celu odparowania wilgoci.
 • Gdy węgiel jest powierzchownie mokry parametry wilgotności analitycznej wew. surowca pozostają bez zmian, węgiel kamienny wody nie chłonie w warunkach normalnego ciśnienia.
 • Węgle pierwszego gatunku, są płukane w zakładach wydobywczych w celu pozbycia się zanieczyszczeń takich jak kamień, skała płonna itp.
 • Często surowce nawet w porze letniej przyjeżdzają z kopalni powierzchownie mokre.
 • Po wyschnięciu powierzchownym węgla i jego spakowaniu w opakowania foliowe a następnie zabezpieczeniu palety foliowym kapturem i folią stretch dochodzi do zjawiska „pocenia” się węgla i skraplania się wilgoci na ściankach opakowania gdyż wychodzi z węgla zawarta w nim cenna, wewnętrzna wilgoć naturalna.
 • Węgiel pozbawiony wilgotności wewnętrznej byłby paliwem zwietrzałym, nieprzydatnym energetycznie. Wilgoć stanowi naturalny konserwant paliwa i gwarantuje jego świeżość gdyż zabezpiecza go przed utratą cennych energetycznie gazów.
 • Bardzo mokry węgiel zdarza się stosunkowo rzadko, głównie w okresach długotrwałych opadów i niskich temperatur. Zjawisko jest normalne, powszechne i występuje na wszystkich kopalniach i składach węgla.

Korozja podajnika:

 • Korozja, występuje nie ze względu na mokry opał tylko w związku z zawartością siarki w węglu.
 • Nawet powierzchownie suche paliwo węglowe będzie powodować skraplanie się wilgoci na wewnętrznych ściankach podajnika.
 • Korozję powoduje kwas siarkowy (połączenie wody [H2O] z siarką [S] powoduje powstanie żrącego kwasu siarkowego H2SO4) – im wyższa wilgotność powierzchowna węgla tym mniej nasycony, czyli mniej żrący roztwór kwasu siarkowego powstaje na ściankach podajnika a korozja postępuje wolniej.
  Zalecamy: użytkowanie podajników ze stali kwasoodpornej, natomiast zwykłe z blachy stalowej traktować jako element amortyzacyjny wymagający wymiany co kilka lat.

Zadbaj o BHP podczas prac w kotłowni

 • Zawsze podczas czyszczenia oraz zasypywania pieca stosuj maski ochronne oraz rękawice.
  Zalecamy: używanie masek z wysokiej jakości pochłaniaczami przeznaczonymi do ochrony przed gazami lub parami np. z firmy 3M serii 6000 lub masek dedykowanych do prac przy sadzach itp. Maski tego typu są ogólnie dostępne na rynku. Rekomendujemy maski pełnotwarzowe, które dodatkowo zabezpieczają oczy.


Autoryzowany serwis wie jak “to zrobić”

Najefektywniejszym sposobem rozwiązania większości problemów z urządzeniem grzewczym oraz jego eksploatacją będzie kontakt bezpośredni z autoryzowanym serwisem państwa pieca lub wizyta doświadczonego serwisanta.